Có tình huống sau nhờ các bạn giúp:
Công ty mình năm 2008 có trích trước một số chi phí nhưng tới 2009 mới có hóa đơn chứng từ về nhưng cơ quan thuế bảo là không được tính vào chi phí tính thuế, vậy các bạn nào có công văn nào hướng dẫn cụ thể năm này không? nhớ là áp dụng cho năm 2008 nhé.
Công ty mình năm 2008 ghi nhận doanh thu nhưng chưa xuất hóa đơn, do sợ bị sai nên tiến hành xuất hóa đơn năm 2009 và nộp thuế đầy đủ nhưng cơ quan thuế quyết toán đến năm 2008 lại bắt nộp nữa, các bạn có văn bản tình huống này cho mình với: lecongthanh_py@yahoo.com.vn
Tìm hiểu gấp cho mình với
cảm ơn mọi người.